1. Juridische informatie
 2. Vervoer van vuurwapens en vuurwerk

Vervoer van vuurwapens en vuurwerk

De regels die zijn vastgesteld voor het vervoer van vuurwapens op Eurotunnel-shuttles zijn in overeenstemming met de richtlijnen in het Handboek voor vuurwapenveiligheid (Firearm Security Handbook) 2005 van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken (Home Office).

Deze richtlijnen zijn te vinden op de website van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken: Website van het Home Office

 1. Vuurwapens mogen niet worden vervoerd in de Eurotunnel LeShuttle, tenzij voor elk wapen een geldige vuurwapen- of jachtgeweervergunning wordt overlegd, overeenkomend met het te vervoeren wapen.
 2. Vuurwapens moeten worden aangegeven bij het personeel van de incheckbalies en/of zoals anders aangegeven door borden in de terminals.
 3. Vuurwapens en jachtgeweren waarop de certificaten betrekking hebben, moeten te allen tijde veilig worden opgeslagen om, voor zover redelijkerwijs mogelijk, toegang tot de wapens door onbevoegde personen te voorkomen.
 4. Het is in elk geval de verantwoordelijkheid van de certificaathouders om ervoor te zorgen dat zij voldoen aan de voorwaarden voor het bezit van de betreffende vuurwapens.
 5. Tijdens het vervoer van vuurwapens in een voertuig in een passagiersshuttle van Eurotunnel, worden de volgende stappen beschouwd als het voldoen aan de verplichting om een veilige bewaring van de vuurwapens en/of munitie te waarborgen.
  (a) Vuurwapens moeten, indien mogelijk, in de vergrendelde kofferbak of andere beveiligde laadruimte van het voertuig worden opgeborgen.
  (b) Als het voertuig om welke reden dan ook onbeheerd wordt achtergelaten, moeten vuurwapens worden verborgen, bij voorkeur in de afgesloten bagageruimte en moet een essentieel onderdeel zoals de grendel of het voorste deel worden verwijderd en de verantwoordelijke persoon moet deze bij zich houden. Munitie moet gescheiden van het vuurwapen worden opgeslagen en ook aan het zicht worden onttrokken. Het voertuig moet worden vergrendeld en een immobilisatiesysteem of alarm moet worden ingeschakeld als het voertuig onbeheerd bij de terminal wordt achtergelaten vóór het inrijden.
  (c) In het geval van een stationcar, hatchback of soortgelijk voertuig, gelden de volgende aanbevelingen:
  (i) de verantwoordelijke persoon zorgt ervoor dat de afdekking van de laadruimte geplaatst is en/of dat de vuurwapens zodanig bedekt of verborgen zijn dat identificatie ervan wordt voorkomen;
  (ii) sla indien mogelijk de vuurwapens en munitie niet samen op. Als de kofferbak of laadruimte de meest praktische plaats is, moet de munitie veilig worden opgeslagen in een geschikte kist, idealiter, indien mogelijk, bevestigd aan het voertuig;
  (iii) scheid indien mogelijk de grendel, het magazijn of een ander vitaal bedieningsdeel van het vuurwapen en houd dat bij u, zet het vast of verberg het in het voertuig, of bewaar het in een afgesloten kist, idealiter, indien mogelijk, bevestigd aan het voertuig;
  (iv) als vuurwapens regelmatig in een bepaald voertuig worden vervoerd, moet worden voorzien in de mogelijkheid om de vuurwapens veilig aan de constructie van het voertuig te bevestigen, bijvoorbeeld met een veiligheidskoffer, kooiconstructie, kabel of klem.
 6. Verzamelingen van vuurwapens die worden vervoerd voor tentoonstellingen, moeten worden vervoerd in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden. Wanneer artikelen in vitrines worden vervoerd, moet het voertuig geschikt zijn voor opslag ervan in de gesloten bagage- of goederenruimte van het voertuig. Wanneer het voertuig ramen in de laadruimte heeft, moeten de vitrines worden afgedekt om identificatie van de inhoud te voorkomen.
 7. De hoeveelheid vervoerde munitie moet tot een minimum worden beperkt.
 8. Elk Voertuig dat Vuurwapens, munitie, explosieven of wapens vervoert, moet een door Eurotunnel LeShuttle uitgevoerde veiligheidscontrole doorlopen in overeenstemming met de Channel Tunnel Security Order 1994. Eurotunnel LeShuttle behoudt zich het recht voor om de toegang te weigeren aan een voertuig dat volgens Eurotunnel LeShuttle vuurwapens of munitie vervoert op een manier die een onaanvaardbaar risico vormt voor andere passagiers en personeel.

Vuurwerk

Het vervoer van vuurwerk, fakkels en pyrotechniek aan boord van de shuttles van Eurotunnel is verboden, in overeenstemming met de aanwijzingen van ons bestuursorgaan.

Waar mogelijk moeten klanten vooraf op de hoogte worden gesteld dat vuurwerk niet mag worden vervoerd wanneer ze met Eurotunnel reizen. Een klant die vuurwerk bij zich heeft, moet op de hoogte worden gebracht van de voorschriften en mag hiermee niet reizen.