Advance Passenger Information (API)

Advance Passenger Information (API)

PASPOORTCONTROLE BIJ HET VERLATEN VAN HET VK VOOR TOURINGCARBEDRIJVEN.
In 2013 kondigde de Britse overheid aan uitreiscontroles te willen introduceren voor alle mensen die het VK verlaten, of ze nu over land, over zee of door de lucht reizen.
De Immigration Act 2014 bevat, naast andere artikelen, een beschrijving van de verplichting tot uitreiscontroles en geeft aan dat de overheid zal eisen dat 'vervoerders' verantwoordelijk zijn voor het proces van de uitreiscontrole op het vertrekpunt. De regering definieert een 'uitreiscontrole' als 'een controle die de overheid in voldoende mate overtuigt dat een persoon het Verenigd Koninkrijk heeft verlaten'.

Concreet wordt er om een scan van de MRZ-code op elk paspoort gevraagd, ondersteund door verificatie (van het gezicht op de pasfoto) van een bepaald percentage passagiers. LeShuttle voert dit proces sinds april 2015 uit om aan de eisen van de overheid te voldoen.
Wanneer ze door de Check-in Plaza in de terminal in Folkestone zijn gekomen, moeten bussen naar het parkeergebied voor hoge voertuigen naast het terminalgebouw gaan. De directe route naar de shuttles is gesloten voor busverkeer.

Wanneer ze aankomen bij de ingang van het parkeergebied voor hoge voertuigen, worden bussen naar de ingang van een nieuw paspoortcontrolegebied in het terminalgebouw geleid.

Een medewerker van LeShuttle vraagt de buschauffeur welke klantcategorie in het voertuig vervoerd wordt. Deze categorieƫn zijn gedefinieerd door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken en worden hieronder weergegeven.
  • Georganiseerde schoolgroepen, waarbij alle leerlingen 16 jaar of jonger zijn en reizen onder leiding en toezicht van een of meer duidelijk identificeerbare leraren of andere verantwoordelijke volwassenen (deze informatie wordt bewaard door de verantwoordelijke volwassene die de leiding heeft over de groep). Er worden geen routinematige uitreiscontroles uitgevoerd.
  • Lijnbussen die alleen EER-burgers vervoeren. Er worden uitreiscontroles uitgevoerd.
  • Besloten tours en groepen met alleen EER-burgers. De LeShuttle-medewerker geeft aan of er een uitreiscontrole wordt uitgevoerd.
  • Besloten tours en groepen met niet-EER-burgers (die onder immigratiecontrole vallen). De LeShuttle-medewerker geeft aan of er een uitreiscontrole wordt uitgevoerd.

Wanneer een uitreiscontrole vereist is, moeten de passagiers de bus verlaten en naar het paspoortcontrolegebied in het terminalgebouw gaan. OPMERKING: de buschauffeur moet de passagiers vertellen dat ze meteen of over xx minuten naar de bus moeten terugkeren, al naar gelang wat er nodig is, en moet controleren of alle passagiers de bus verlaten hebben. Hij/zij moet passagiers met een mobiliteitsbeperking helpen de bus te verlaten.

De buschauffeur moet het voertuig vervolgens naar het busparkeergebied verplaatsen, en daarna naar het paspoortcontrolegebied gaan om zijn/haar eigen paspoort te laten scannen.

Buspassagiers keren terug naar de bus via de aangewezen route. De indeling van de busparkeerplaats wordt aangepast zodat deze veilig is voor klanten.

coach-api.jpg

Belangrijke aandachtspunten

Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken

Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft voorgesteld dat alle busbedrijven een kaartsysteem met kleurcodes gebruiken (zie hieronder) om aan te geven welke categorie passagiers de bus vervoert. LeShuttle vraagt busbedrijven om dit systeem met prioriteit in te voeren om onze medewerkers te helpen bussen bij aankomst te identificeren.

Steekproef
LeShuttle voert steekproeven uit om te controleren of de informatie over de passagierscategorie die vervoerd wordt correct is.
Controleer vóór vertrek of alle passagiers zijn teruggekeerd naar hun bus
Het is belangrijk dat buschauffeurs worden herinnerd aan hun verantwoordelijkheid om te controleren of alle passagiers naar hun bus zijn teruggekeerd voordat de bus het parkeergebied verlaat. Als er klanten worden achtergelaten, wordt de betrokken bus door medewerkers van LeShuttle geĆÆdentificeerd en mee teruggenomen naar de terminal om de passagiers op te halen.
Beveiligingsonderzoek
We wijzen busbedrijven erop dat het langer duurt om passagiers en bagage aan elkaar te koppelen als de bus geselecteerd wordt voor een veiligheidscontrole en er passagiers ontbreken.